Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

From Form, gevestigd aan Nieuwe Binnenweg 75d, 3014 GE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
From Form 
Nieuwe Binnenweg 75d
3014 GE Rotterdam 
+31 10 818 81 72
www.fromform.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

From Form verwerkt je persoonsgegevens doordat je een overeenkomst met ons aangaat of omdat je contact met ons opneemt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Contact

Als je contact met ons opneemt per e-mail, dan slaan we jouw e-mailadres, naam en bericht op.

Website

Als je onze website bezoekt stuurt jouw computer automatisch een aantal gegevens naar de hostingserver. Bijvoorbeeld de browser waarmee je onze website bezoekt, het besturingssysteem van jouw computer en de pagina die je bezoekt. Als je onze website gebruikt, plaatsen we cookies. Voor sommige cookies hebben we jouw toestemming nodig. We plaatsen technische cookies die nodig zijn om het aantal bezoekers te bepalen en zo een inschatting te kunnen maken van het verkeer naar onze website.

Facturen en offertes

Als we jouw een offerte of factuur sturen voor onze diensten, dan gebruiken we, volgens de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst, jouw gegevens en slaan deze op voor onze administratie. 

Stagiaires

Als je een stageovereenkomst met ons aangaat, dan slaan we een aantal persoonlijke gegevens, waaronder je BSN nummer en je bankgegevens op gedurende de looptijd van je stage. De gegevens sturen we door naar onze accountant. De accountant stuurt ze vervolgens door naar de belastingdienst voor onze aangifte en het afhandelen van je stagevergoeding. 

Blokkeren cookies 

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.

Geautomatiseerde besluitvorming 

From Form neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van From Form) tussen zit.

Categorie├źn van ontvangers van gegevens 

Website hosting (Squarespace, Neostrada) Archief opslag gebeurt via lokale opslag en opslag via de cloud.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

From Form bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Contact
Afhankelijk van wat de rede is dat je contact opneemt. Als er persoonlijke gegevens in staan dan zullen we dit zsm verwijderen. Project informatie bewaren we tot max. 5 jaar voor ons archief.

Website
De duur dat we cookies bewaren varieert van 30 min tot 3 jaar. Een overzicht van deze cookies vind je op: https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507-About-the-cookies-Squarespace-uses 

Facturen en offertes
Dit moeten we voor de belastingdienst tot 7 jaar terug bewaren. 

Stagiaires
Persoonlijke gegevens van stagiaires bewaren we gedurende de stageperiode. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

From Form verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. From Form blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door From Form en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@fromform.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

From Form wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

From Form neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@fromform.nl 

Kan dit deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website. Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je via mail@fromform.nl contact met ons opnemen.